NEW YORK - Tientallen slachtoffers van terroristische aanslagen hebben bij een Amerikaanse rechtbank aanklachten ingediend tegen National Westminster Bank (NatWest) en Credit Lyonnais. De twee banken zouden rekeningen hebben aangehouden van organisaties die door de VS op een zwarte lijst waren geplaatst.

Beide banken hadden rekeningen van supporters van de radicale Palestijnse groepering Hamas. NatWest zou bankdiensten hebben verleend aan de in Groot-Brittannië gevestigde groep Interpal, het Palestijnse Ondersteunings- en OntwikkelingsFonds. Ook zou NatWest hebben meegewerkt met deze groep om via de website geld in te zamelen. Interpal kwam in 2003 op de zwarte lijst.

De andere aanklacht betrof Credit Lyonnais. Deze bank zou het in Frankrijk gevestigde Comité voor Palestijnse Liefdadigheid en Hulp (CPSB) hebben geholpen met bankdiensten. Ook deze bank kwam in 2003 op de lijst van verdachte terreurgroepen.

Beide banken ontkennen fout te zijn geweest. De Britse controlecommissie voor liefdadigheidsinstellingen had in 1996 en in 2003 beschuldigingen dat Interpal connecties had met Hamas onderzocht. Er werd geen bewijs gevonden dat met de liefdadigheid een en ander mis zou zijn. Credit Lyonnais onderstreepte dat in 2003 de banden met de CPSB werden doorgesneden nog vóór de organisatie op de beruchte lijst terecht kwam.