AMSTERDAM - De kantorenmarkt in Nederland krabbelt voorzichtig overeind. Toch zal het nog tot 2007 duren voordat de enorme leegstand van kantoren substantieel afneemt. Dat concludeert bedrijfsmakelaar DTZ Zadelhoff in zijn jaarlijkse rapport Cijfers in perspectief, dat woensdag is gepubliceerd.

De opname van kantoorruimte is afgelopen jaar met 15 procent gestegen tot 1,6 miljoen vierkante meter, vooral dankzij huurders uit de ICT-sector en de zakelijke dienstverlening. Desondanks daalde de leegstand op de kantorenmarkt niet. Eind vorig jaar stond liefst 6,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte te huur. Dat is 8 procent meer dan tegen het einde van 2004.

Ongeveer de helft van de lege kantoren blijkt moeilijk aan de man te brengen en staat al twee jaar of langer te huur. Voor bijna 10 procent van de leegstaande kantoorruimte wordt zelfs al vier jaar naar een huurder gezocht.

Sloop

DTZ Zadelhoff pleit voor drastische maatregelen om orde te scheppen op de kantorenmarkt. Voor kantoren die moeilijk te verhuren zijn, lijkt sloop of ombouw tot woningen de enige oplossing. Uit onderzoek van de bedrijfsmakelaar blijkt echter dat nog geen 5 procent van de leegstaande kantoren in aanmerking komt voor transformatie tot appartementen.

De markt voor winkels is afgelopen jaar verruimd. Er werd een vijfde minder winkelvastgoed verhuurd dan in 2004. Met name in de aanloopstraten, verouderde winkelcentra en op kleine meubelboulevards nam het aanbod van winkelruimte daardoor toe. De vraag naar vloeroppervlakte in drukke winkelstraten bleef onverminderd groot, aldus de makelaar.