DEN HAAG - De ANWB heeft vorig jaar 386.000 leden verloren. Naar eigen zeggen is "een relatief klein deel" van de opzeggers overgestapt naar concurrent Route Mobiel, die sinds september 2004 actief is. Dat zijn er 62.000 geweest.

"Dat is wel een flinke klapper, maar niet spectaculair, afgezet tegen de campagne die Route Mobiel dit najaar voerde", zei dinsdag een ANWB-medewerker. De pechhulpdienst begint 2006 met bijna 3,9 miljoen leden. Per saldo zijn dat er nog net geen 200.000 minder dan een jaar geleden.

De ANWB schreef 215.000 nieuwe leden in, waaronder starters maar ook zogenoemde partnerleden die voorheen niet werden meegerekend.

Financiële zorgen

De onzekere situatie, financiële zorgen en een laag consumentenvertrouwen zijn voor veel leden reden geweest om hun lidmaatschappen kritisch te bekijken, ook dat van de ANWB, heet het. Meer mensen deden hun auto weg, vaak de tweede maar ook de eerste. Maar ook het krijgen van een leaseauto of pechhulpservice via een dealer of auto-importeur was voor 30.000 leden reden op te zeggen.

Volgens directeur G. van Woerkom slaat verder ook de vergrijzing toe. Het ledenverlies noemt hij niet verrassend. Al sinds 2002 neemt de groei naar zijn zeggen af, na een spectaculaire groei in de jaren negentig. "Wij zijn er niet blij mee, maar we kunnen het plaatsen."

Voorrang

Bijzonder is verder dat steeds meer mensen het kennelijk erop laten aankomen. Vaker dan voorheen schreef de Wegenwacht mensen met pech langs de weg in als lid, 35.000 tegen 24.000 in 2004, hoewel dat veel duurder is en bij grote drukte bestaande leden voorrang krijgen.

De ANWB zit al langer in de min. In 2004 verloor de organisatie 300.000 leden (in absolute cijfers). De organisatie houdt er rekening mee dat dit jaar het ledental verder daalt.

Arbeidsplaatsen

Mede door het ledenverlies kondigde Van Woerkom in september voor 100 miljoen euro bezuinigingen aan. Van de 4300 arbeidsplaatsen zouden er tot en met 2007 zes- tot achthonderd geschrapt worden om prijsstijgingen te voorkomen. Volgens Van Woerkom zijn er geen nieuwe maatregelen op til.

Zijn club werkt wel aan nieuwe producten "om de aantrekkelijkheid van de ANWB te ondersteunen", naar het voorbeeld van het in 2005 geïntroduceerde starterspakket. Daarbij zijn (jonge) automobilisten in het eerste jaar gratis lid (bij pech langs de weg moet wel contributie betaald worden), in het tweede jaar betalen ze 50 procent en daarna het volle pond. "De concurrentie luistert mee", antwoordt Van Woerkom op vragen naar de uitbreiding van het productenpakket.

Route Mobiel

Volgens directeur M. Muller van Route Mobiel is het ledenverlies van de ANWB minder aan de economische tegenwind toe te schrijven en meer een kwestie van bewustwording van de consument. "Het ANWB-lidmaatschap is geen automatisme meer." De nieuwe dienst heeft, zoals verwacht, het aantal leden in 2005 zien verdubbelen tot ongeveer 200.000.