APELDOORN - De omzet van Wegener, samen met PCM eigenaar van de in september op de markt gebrachte AD-fusiekrant, is vorig jaar gedaald naar circa 760 miljoen euro. Dat is een daling met bijna 4,8 procent ten opzichte van 2004, toen de omzet ongeveer 798 miljoen euro bedroeg.

Autonoom, exclusief het effect van desinvesteringen, was er sprake van een daling met 1,5 procent. Dat heeft de uitgever maandag bekendgemaakt.

Het bedrijfsresultaat voor bijzondere posten komt naar verwachting uit op circa 50 miljoen euro tegen 55 miljoen euro in 2004. Het nettoresultaat voor bijzondere posten zal volgens Wegener een "een aanzienlijke stijging" laten zien ten opzichte van de 12,3 miljoen euro in 2004. Dat duidt veelal op een stijging met 30 tot 45 procent. Wegener publiceert de definitieve jaarcijfers over 2005 eind volgende maand.

AD-fusiekrant

AD NieuwsMedia, de gezamenlijke onderneming van Wegener (37 procent) en PCM (63 procent) die de AD-fusiekrant uitgeeft, droeg niet bij aan het resultaat. De krant, de combinatie van het landelijke AD met een aantal regionale bladen, begon in september met een gemiddelde verspreide oplage van circa 580.000, 2,5 procent lager dan het gemiddelde in het tweede kwartaal van de optelsom van de oude titels.

Inmiddels is de oplage gedaald naar 555.000 exemplaren. Deze daling, die het grootst is in de regio's Rotterdam en het Groene Hart, is volgens Wegener conform de verwachtingen.

Lezersonderzoek

De uitgever verwacht dat de "ergste daling nu achter de rug is". In 2006 zal de oplage stabiliseren, aldus Wegener. Het concern zegt dit vertrouwen te ontlenen aan het permanente lezersonderzoek. "Echte conclusies over deze unieke operatie zullen pas over een half jaar mogelijk zijn", aldus bestuursvoorzitter Jan Houwert van Wegener in zijn nieuwjaarstoespraak.

Als uitgever van regionale kranten en huis-aan-huisbladen had Wegener in 2005 te maken met slechte marktomstandigheden, die vooral tot uiting komen in een daling van de omzet van nationale adverteerders. De inkomsten uit personeelsadvertenties zijn vorig jaar gestegen, maar dat bood nog onvoldoende tegenwicht.

Wegener voorziet ook dit jaar een verdere stijging van de personeelsadvertenties, maar meent dat van de markt verder nog weinig kan worden verwacht.

Kwaliteit

Het concern, ook Europees leverancier van marketingdiensten, is desondanks niet pessimistisch over 2006. "Met sterke focus op de markt en de waarde van en kwaliteit van onze producten kunnen we het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet zien", aldus Houwert.