VOORBURG - Het aantal bijstandsgerechtigden dat aan de slag raakt, is de laatste jaren sterk gedaald. Van de mensen die eind 1999 in de bijstand zaten, vond 13 procent binnen een jaar werk. In 2003 daalde dat cijfer tot 6 procent. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt.

Door de stijgende werkloosheid van de laatste jaren is het geen verrassing dat bijstandstrekkers moeilijker aan de slag raken. "De cijfers bevestigen het vermoeden dat zij moeilijker werk vinden. Dat de daling zo sterk is, is verbazingwekkend", meent onderzoeker K. Arts van het CBS.

Het aantal bijstandstrekkers nam toe van bijna 354.000 in 2000 tot bijna 359.000 in 2003. De afname van het aantal mensen dat de bijstand in de periode 1999-2003 verliet, kwam volledig doordat minder bijstandsgerechtigden gingen werken, stelt het CBS.

"De groep die de bijstand verlaat maar niet gaat werken, bleef in de periode 1999-2003 vrijwel gelijk. Hij bestaat voor de helft uit mensen die een jaar later geen eigen inkomen hebben. De andere helft heeft de 65-jarige leeftijd bereikt, heeft een andere uitkering of is geëmigreerd", aldus het statistisch bureau.