PEKING - Met de rechtspositie van Chinezen die bij ondernemingen in dienst zijn is het droevig gesteld. Bij de meeste Chinese bedrijven worden de rechten van werknemers met voeten getreden. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Chinese parlement heeft uitgevoerd.

Bedrijven zijn volgens de Chinese wet verplicht om een contract op te stellen als ze iemand in dienst nemen, maar in 80 procent van de gevallen doen ze dat niet, zo meldde de Chinese krant China Daily donderdag. Bedrijven lijken misbruik te maken van de krapte op de banenmarkt. Mensen mogen allang blij zijn als ze werk hebben.

Wie geen contract heeft en wordt ontslagen, hoeft volgens de onderzoekers niet te rekenen op een vertrekpremie. Recht op medische behandeling hebben werknemers evenmin, zelfs als sprake is van een ongeval op de werkvloer. Ook betalen werkgevers geen pensioenpremie voor hun medewerkers.

Een commissie van het Chinese parlement nam de afgelopen maanden ruim 2200 bedrijven onder de loep in verschillende regio's. In tal van sectoren - lichte industrie, textiel en onroerend goed - lappen de ondernemingen de rechten van hun werknemers aan hun laars. Bij een kleine minderheid is wel sprake van een arbeidscontract, maar de looptijd daarvan is in de meeste gevallen minder dan een jaar.

De contracten behelzen meestal alleen de plichten van werknemers, en niet hun rechten, aldus He Luli, vice-voorzitter van de parlementscommissie.

Volgens He moet de Chinese regering bedrijven dwingen een contract op te stellen. Ze pleit onder meer voor een registratiesysteem waarbij wordt bijgehouden wie welke mensen inhuurt. Verder moet duidelijk zijn welke rechten werknemers hebben. "Nu komt het zelfs voor dat werkgevers in contracten niet verantwoordelijk zijn voor ziekte of overlijden van hun medewerkers, ook niet bij ongelukken op de werkplaats", aldus He.

Een van de onderzoeken van de parlementscommissie bracht ook aan het licht dat veel mensen worden onderbetaald. Meer dan 10 procent moet het doen met minder dan het minimumloon. Acht procent van de werknemers kreeg zijn geld te laat of helemaal niet.

Een groot probleem is dat de Chinezen een baan bepaald niet voor het uitzoeken hebben. Op het Chinese platteland zijn 150 miljoen mensen op zoek naar werk. In de grote steden zal het aantal werklozen volgend jaar 17 miljoen bedragen. China telt ongeveer 2 miljoen private ondernemingen. De China Daily meldde niet in hoeverre buitenlandse ondernemingen bij het onderzoek waren betrokken.