UTRECHT - Ruim driekwart van de Nederlanders verwacht komend jaar achteruitgang of stilstand in de persoonlijke financiële situatie. Dat blijkt uit de eindejaarsenquête van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en RTL Nieuws. De stemming is somber, maar tegelijkertijd iets positiever in vergelijking met vorig jaar.

In de eerste twee weken van december hebben 986 mensen vragenlijsten ingevuld via de websites van RTL Nieuws en het Nibud. Van deze groep verwacht 39 procent er in 2006 op achteruit te gaan. De financiële situatie blijft volgens 37 procent hetzelfde.

Herstel

Ondanks de positieve berichten van de laatste tijd over economische herstel verwacht maar een kwart van de Nederlanders komend jaar meer te kunnen besteden. Het wantrouwen houdt volgens het Nibud verband met de vele veranderingen in het nieuwe jaar.

Het gaat dan onder meer om het zorgstelsel, dat per 1 januari een einde maakt aan het onderscheid tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden. Negen op de tien mensen die nu nog via het ziekenfonds zijn verzekerd, verwachten straks duurder uit te zijn. Dezelfde verwachting leeft bij de helft van de particulier verzekerden.

Spaarloonregeling

De Nederlanders kunnen ook kiezen tussen de levensloop- en de spaarloonregeling. De deelnemers aan de enquête zijn het minst enthousiast over de levensloopregeling. Slechts 7 procent van de ondervraagden heeft zich daarvoor opgegeven. Met de regeling kun je sparen voor extra verlofdagen. Een kwart heeft nog geen keuze gemaakt. Een op de drie geënquêteerden spaart via het spaarloon, terwijl een even groot percentage afziet van beide regelingen.

Het afgelopen jaar was voor de meeste Nederlanders financieel moeilijk. Vier op de tien Nederlanders stonden vaker of meer rood en ongeveer 30 procent kon de rekeningen niet op tijd betalen. De burgers raakten opnieuw meer vertrouwd met de euro als rekeneenheid.