DEN HAAG - Het loonstrookje van januari 2006 zal voor alle werknemers wennen zijn. Er komen posten bij en er gaan posten af. Door wijzigingen in het zorgstelsel, de sociale zekerheid en belastingen zal de een meer en de ander juist minder netto overhouden. Volgens het ministerie van Sociale Zaken wordt dit echter weer rechtgetrokken door maatregelen van het kabinet die niet op het loonstrookje te zien zijn.

De meeste wijzigingen op het loonstrookje zijn toe te schrijven aan het nieuwe zorgstelsel, dat het verschil tussen ziekenfonds en particulier verzekerden opheft. Straks wordt op het brutoloon van mensen die nu nog in het ziekenfonds zitten, geen ZFW-premie meer ingehouden. Hierdoor houden zij vaak netto meer over. Daar staat tegenover dat de nieuwe ziektekostenverzekering voor hen duurder uitvalt, waarvoor zij deels worden gecompenseerd via de zorgtoeslag.

Het loonstrookje kan volgens Sociale Zaken ook lager uitvallen door het nieuwe zorgstelsel. Zo wordt er belasting ingehouden over de verplichte inkomensafhankelijke bijdrage van de werkgever voor de ziektekosten, die 6,5 procent van het brutoloon bedraagt.

Vergoeding werkgever vervalt

Bovendien moeten werknemers die nu particulier verzekerd zijn, er rekening mee houden dat de huidige vrijwillige vergoeding van hun werkgever voor de zorgpremie vervalt. Momenteel krijgen volgens Sociale Zaken nog zes op de tien particulier verzekerde werknemers 40 tot 50 procent van de ziektekosten vergoed door de baas. De verwachting is wel dat deze bovenmodale inkomens in het nieuwe stelsel een lagere premie gaan betalen dan nu.

Gunstig is weer dat voor veel werknemers komend jaar een salarisverhoging in het vat zit. Het Centraal Planbureau zei eerder deze maand voor 2006 te rekenen op een contractloonstijging van gemiddeld 1,5 procent in de marktsector. Ook wordt het minimumloon verhoogd door een inflatiecorrectie. Verder wordt de belasting op loon verlaagd en daalt de WW-premie.

Daarnaast wijst Sociale Zaken op financiële voordelen die vooral gezinnen krijgen van het kabinet, maar die niet te zien zijn op het loonstrookje. In 2006 stijgt onder meer de kinderkorting, zijn kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd in het nieuwe zorgstelsel en is er meer geld voor kinderopvangsubsidie.