AMSTERDAM - Minderheidsaandeelhouders van Begemann willen dat Sivex Agro zijn overnamebod op de investeringsmaatschappij verlengt. Ze eisen dinsdag dat de toezichthouder AFM, de Autoriteit Financiële Markten, dat oplegt aan Sivex Agro, waar de Belgische familie Van Waeyenberge de lakens uitdeelt.

Twee minderheidsaandeelhouders, onder wie Frans Faas, hebben een zitting aangespannen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De zaak heeft een spoedeisend karakter, omdat de aanmeldingstermijn voor het overnamebod dinsdagmidag afloopt en de Belgen te kennen hebben gegeven het niet te willen verlengen. Faas zegt circa 11 procent van de beleggers Begemann te vertegenwoordigen. Hij klaagt over "de passiviteit en eigengereidheid" van de AFM.

Sivex Agro biedt 1 euro per aandeel in contanten plus 18 aandelen Tulip. Begemann bezit 60 procent van de aandelen van de computerfabrikant. Faas vindt dat Begemann zijn minderheidsaandeelhouders onvoldoende heeft geïnformeerd om zich een goed oordeel te kunnen vormen over het bod.

Bovendien willen ze dat er een buitengewone aandeelhoudersvergadering komt. Vrijdag heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam de minderheidsaandeelhouders in het gelijk gesteld en het bestuur en de raad van commissarissen van de investeringsmaatschappij buitenspel gezet. De kamer heeft een onafhankelijke bestuurder en een onafhankelijke commissaris benoemd.