DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa heeft de boete die ze in april 2004 aan Interpay had opgelegd, ingetrokken. De organisatie die het elektronisch betalingsverkeer verzorgt, was door de kartelwaakhond voor 30 miljoen euro aangeslagen. De boete aan de banken is in plaats van 17 miljoen euro verlaagd naar 14 miljoen euro, aldus de NMa donderdag.

Volgens de kartelautoriteit hadden de banken de onderlinge concurrentie beperkt door Interpay te gebruiken als centraal punt. Hierdoor was deze organisatie de enige aanbieder van netwerkdiensten voor pinbetalingen.

Kwijtschelding

De kwijtschelding en verlaging van het boetebedrag is de uitkomst van een bezwaarprocedure van de banken en Interpay. De overtreding werd herbevestigd. De boetes aan de banken zijn echter verlaagd, omdat ze onder meer een fonds van 10 miljoen euro hebben opgericht dat het betalingsverkeer efficiënter moet maken.

De opgelegde boete aan Interpay is in zijn geheel vervallen. De NMa had nader onderzoek naar economisch machtsmisbruik moeten doen, maar heeft dit nagelaten mede omdat er nieuwe marktomstandigheden zijn. Zo hebben vertegenwoordigers van de detailhandel en de betrokken banken een kortingsregeling getroffen van ten minste 1 eurocent per transactie. Daarnaast concurreren de banken met hun pindiensten. Hierdoor zijn voor de winkeliers de gemiddelde tarieven gedaald.

Kartelwaakhond

Volgens de NMa hebben deze ontwikkelingen minimaal eenzelfde effect als een aan Interpay op te leggen boete. De financiële dienstverlener reageerde verheugd op het besluit van de NMa. De instelling bestreed de optiek van de kartelwaakhond dat ze monopolist was. Volgens Interpay hoeft de consument niet te pinnen, maar kan die ook op andere manieren betalen. Ook zou er geen sprake zijn van "excessieve rendementen en tarieven" bij Interpay. Via zijn infrastructuur verwerkt Interpay jaarlijks 3,3 miljard girale transacties en ruim 1,2 miljard autorisaties voor pinbetalingen.