BRUSSEL - Europa staat op het punt om voor het eerst een genetisch aangepaste maïssoort toe te staan voor menselijke consumptie. Tot dusver is alleen genmaïs toegelaten voor diervoer.

De EU-ministers lieten een besluit over toelating dinsdag over aan de Europese Commissie, die dit soort voorstellen tot dusver steeds heeft goedgekeurd. De commissie beslist naar verwachting binnen drie maanden.

De maïs is genetisch aangepast om de teelt te vergemakkelijken. De soort is resistent tegen bepaalde rupsen en een onkruidbestrijdingsmiddel.

Het Europese Agentschap voor veilig voedsel EFSA adviseerde Brussel recent al positief: er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van deze maïs voor voedseltoepassingen onaanvaardbare risico's voor mens of dier met zich meebrengt.

Nederland meent dat de maïssoort even veilig is als gewone maïs.