ZÜRICH - Het jaar 2005 wordt voor verzekeraars het duurste jaar tot nu toe. Rampen, veroorzaakt door de natuur of de mens, leveren een schadepost op van 225 miljard dollar. Daarvan is 80 miljard dollar verzekerd, zo heeft de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re becijferd.

Bijna 90 procent van de verzekerde schade werd veroorzaakt door stormen en overstromingen die daarvan het gevolg waren. Alleen al de orkaan Katrina, die eerder dit jaar het zuiden van de Verenigde Staten teisterde, kost de verzekeraars naar schatting 45 miljard dollar. Dat is ruim tweemaal zo veel als de orkaan Andrew die in 1992 huis hield. Deze orkaan was tot dit jaar de 'duurste', met een schade van 22 miljard dollar.

Van de verzekerde schade dit jaar deed zich 88 procent (70 miljard dollar) voor in de VS. Grote schadeclaims wegens beschadigingen aan olie-installaties in de Golf van Mexico waren er de oorzaak van.

Rampen kostten dit jaar 112.000 mensen het leven. Alleen al de aardbeving in Pakistan resulteerde in ongeveer 87.000 doden.

Volgens Swiss Re lijken de verliezen, zowel in mensenlevens als in geld, alleen maar groter te worden. De verzekeraar wijt dat aan een grotere bevolkingsdichtheid, dicht op elkaar staande, hoog verzekerde panden en een toename van bouwactiviteiten in gebieden die 'gevoelig' zijn voor natuurrampen. De opwarming van de aarde, die sinds 1990 meetbaar is, en het hoge aantal orkanen bieden weinig hoop dat de situatie zal verbeteren, aldus Swiss Re.