DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft acht hoveniers in Zuid-Nederland beboet voor een bedrag van in totaal ruim 1,1 miljoen euro. De toezichthouder acht bewezen dat de hoveniers in 2004 in onderling overleg afspraken hebben gemaakt over aanbestedingen van de gemeente Maastricht. De aanbestedingen betroffen het onderhoud van het openbaar groen in de periode 2004 tot en met 2006. Dat maakte de NMa maandag bekend.

De gemeente Maastricht diende een klacht in bij de toezichthouder omdat het laagste inschrijvingsbedrag voor de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen 15 procent hoger lag dan het bedrag waarvan de gemeente zelf was uitgegaan. De gemeente dacht dat het grote verschil verklaard werd door prijsafspraken of marktverdeling. Vervolgens hadden er in 2004 invallen plaats bij de hoveniersbedrijven.

De NMa noemt een aanbestedingsafspraak een "zeer zware overtreding van de Mededingingswet". Een aanbesteding is juist het moment waarop bedrijven met elkaar moeten concurreren. Het is van belang dat de partijen die een offerte indienen, niet met elkaar praten over de opdracht.

De boetes zijn voor enkele van de hoveniers 30 procent hoger dan de normale richtlijnen van de NMa omdat de ondernemingen na alle aandacht voor de kartelvorming in de bouw- en aanverwante sectoren, volgens de toezichthouder meer dan ooit moesten begrijpen dat vooroverleg bij aanbestedingen verboden is. Twee van de acht ondernemingen kregen een lagere boete, omdat zij gebruik hebben gemaakt van de clementieregeling van de NMa.

Verder is de gemeente Maastricht ook niet geheel zonder zonde, want in eerste instantie onderzocht de gemeente samen met de hoveniers hoe bestaande relaties konden worden voortgezet.

Vervolgens ging Maastricht toch over tot aanbesteding. Daarna hebben deze ondernemingen een aanbestedingsafspraak gemaakt om ervoor te zorgen dat zij in aanmerking zouden komen voor het werk.