AMSTERDAM - Werkgevers moeten vanaf 1 januari meer ww-premie betalen als veel van hun werknemers een kortdurend arbeidscontract hebben. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt hiermee de instroom in de ww te beperken.

De variabele ww-premies moeten ertoe leiden dat werkgevers contracten met een langere looptijd aanbieden. Ook moet seizoenswerkloosheid worden voorkomen doordat de werkzaamheden over het hele jaar worden gespreid.

De variabele ww-premie geldt voor werkgevers in de culturele sector, de agrarische sector, de bouw, de horeca en het schildersbedrijf. Zo variëren de premies in de agrarische sector van twaalf procent voor losse contracten tot 0,55 procent voor vaste contracten. In de bouw zijn de premies respectievelijk 8,7 en 0,81 procent.