STRAATSBURG - Een brede meerderheid in het Europees Parlement, dat volledig instemmingsrecht heeft met de EU-begroting, wijst het nieuwe Britse voorstel voor een Europees meerjarenbudget van de hand. Zowel christen-democraten, socialisten als liberalen noemen het nieuwe bod vanuit Londen volstrekt onvoldoende.

De huidige Britse EU-voorzitter bood woensdag slechts 2 miljard euro meer dan vorige week voor een begroting voor de periode van 2007 tot en met 2013. Volgens de Duitse christen-democratische begrotingsspecialist Böge is dit "te weinig". "Er is een echte aanpassing nodig vooraleer er een basis kan zijn voor echte onderhandelingen." Böge noemt het nieuwe voorstel van woensdag "slechts een vorm van cosmetica".