DEN HAAG - De Nederlandse energiesector verwacht 3 tot 4 miljard dollar aan claims van Amerikaanse investeerders als de Tweede Kamer instemt met de splitsing van de energiebedrijven. Energiebedrijven verpandden in de jaren negentig massaal hun bezittingen, zoals centrales en transportnetten, aan Amerikaanse investeringsmaatschappijen die daarmee belastingvoordeel behaalden. Met het opgehaalde geld losten de energiebedrijven hun schulden af.

Dat becijferden dinsdag Rinse de Jong, financieel directeur van Essent, en de door Essent ingehuurde Amerikaanse advocaat Andrew Entwistle op een door de energiebedrijven georganiseerde bijeenkomst.

Als de overheid de netten van de energiebedrijven overhevelt naar een staatsbedrijf, vervalt het belastingvoordeel voor de Amerikanen. Essent rekent erop dat de Amerikanen zullen eisen dat de energiebedrijven de netten direct afbetalen. In het geval van Essent komt dit neer op het terugbetalen van 6 miljard dollar, waarvan slechts 5 miljard dollar door Essent gereserveerd is.