DEN HAAG - De verwachtingen van de Nederlandse ondernemers voor 2006 zijn aanzienlijk positiever dan die voor 2005. Ze zien het vooral zitten met de ontwikkelingen van de omzet en export. Dat blijkt dinsdag uit een enquête van de Kamers van Koophandel onder 40.000 ondernemingen.

De Kamers van Koophandel hebben de bedrijven ondervraagd over hun verwachtingen voor de omzet, de export, de investeringen en de werkgelegenheid.

Het ondernemersvertrouwen vertoont sinds vorig jaar een snel stijgende lijn, na drie jaar te zijn gedaald. Volgens de Kamers van Koophandel is het vertrouwen van ondernemers weer op het niveau beland van eind jaren negentig.

Vooral ondernemers in de (zakelijke) dienstensector zijn een stuk positiever gaan denken jaar. Ook de bouw heeft, na een paar magere jaren, weer goede hoop. Per saldo zijn de ondernemers in de groothandel en de diensten het meest positief gestemd voor volgend jaar. Het vertrouwen van de detailhandel, dat vorig jaar nog een daling liet zien, laat dit jaar een lichte stijging zien.

De export van bedrijven is met 2,5 procent toegenomen in 2005, 1 procent meer dan in 2004. Deze groei houdt al een aantal jaren aan. Vooral door de toegenomen export liet de omzet dit jaar een groei zien van 1 procent. Vorig jaar was er nog sprake van een lichte daling.

Investeringen

Ook de investeringsbereidheid is toegenomen. Ruim zes van de tien bedrijven deden investeringen in 2005 en meer dan een derde van de ondernemers zegt dat de investeringen zijn toegenomen.

Ook de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, B. Wientjes, toonde zich tevreden met de resultaten. "Maar we moeten niet denken dat we nu achterover kunnen leunen." Wientjes pleit onder meer voor een flexibelere arbeidsmarkt en het aanpakken van het woud van regels en vergunningen waar bedrijven mee kampen.