AMSTERDAM - De stakingen van de brandweer gaan de vijfde dag in. In Amsterdam zijn zaterdagochtend alle kazernes operationeel; militairen bemnannen er zeven, in de overige vijf is Amsterdams brandweerpersoneel actief. Actievoerende brandweerlieden zeggen dat zij vrijdag cao-onderhandelaar I. Sjerps van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een voorstel hebben gedaan om het conflict over hun vroegpensioen op te lossen.

Een belangrijke eis is dat uit het onlangs afgesloten cao-akkoord voor gemeenteambtenaren wordt geschrapt dat iemand maximaal twintig jaar als brandweerman- of vrouw mag werken.

"Hoe lang iemand het werk bij de brandweer volhoudt, hangt af van de persoon in kwestie. Zelf heb ik tot mijn 55e zonder problemen doorgewerkt, maar anderen worden op hun 48e afgekeurd", stelt woordvoerder C. Ronner van Brandweer Nederland (vertegenwoordigers van alle korpsen). "Wanneer iemand een tweede carrière begint, moet dat afhangen van zijn gezondheid en gebeuren op basis van vrijwilligheid."

Verbaasd

I. Sjerps van de VNG reageerde zaterdagochtend verbaasd. "Ik heb niets ontvangen. Mij is niets bekend van een nieuw voorstel. Bovendien zijn wij van mening dat wij het best haalbare akkoord hebben." Het akkoord tussen VNG en de vakbonden ligt nu ter beoordeling bij de vakbondsleden. "Wij hebben prima contact met de vakbonden over de stand van zaken, maar er wordt niet opnieuw onderhandeld."

Misverstanden

De onderhandelaar denkt dat er veel misverstanden zijn over het nieuwe akkoord. "Dit is een goede regeling, speciaal voor de brandweer. Er is garantie op werk én inkomen. Mensen worden niet ontslagen."

Brandweer Nederland wil verder dat de uittreedleeftijd voor nieuw aan te nemen personeel vanaf 2006 afhankelijk is van het aantal dienstjaren dat iemand heeft gewerkt. Daarbij tekent Ronner wel aan dat een werkweek bij de brandweer met 54 uur langer is dan die van een gemiddelde werknemer in Nederland. In de opbouw van vervroegd pensioen moet daarmee rekening worden gehouden.

Overgangsregeling

Voor het huidige personeel moet een overgangsregeling komen. Daarbij moet de uittreedleeftijd bij 55 jaar beginnen, zoals nu, en naarmate iemand minder dan 20 jaar in dienst is langzaam hoger worden.

Brandweer Nederland verwacht een snelle reactie van de VNG, "waardoor de huidige onrust en mogelijke escalatie binnen de korpsen in Nederland weggenomen kan worden". Volgens Ronner gaan de acties voorlopig door om druk op de ketel te houden.