DEN HAAG - Vanaf maart geldt bij reorganisaties niet meer als uitgangspunt dat werknemers die als laatste bij een bedrijf aan de slag zijn gegaan, vaak jongeren, er als eerste uitvliegen. In plaats van het zogeheten 'last in, first out'-principe komt het afspiegelingsbeginsel. Hierdoor moeten ontslagen meer gespreid worden over de verschillende leeftijdsgroepen.

Minister De Geus van Sociale Zaken stelde woensdag dat door het verplichtstellen van het afspiegelingsbeginsel de ontslagbescherming tussen groepen werknemers, zoals herintreders, jongeren en ouderen, gelijkmatiger wordt verdeeld. In september stemde de Tweede Kamer al met deze plannen in.

Verder bepaalt het ontslagbesluit dat het Centrum voor Werk en Inkomen geen toets meer uitvoert op afspraken die werkgevers en vakbonden na 1 maart 2006 hebben gemaakt over collectieve ontslagen van twintig werknemers of meer. Wel controleert het voormalige Arbeidsbureau of in deze zogeheten sociale plannen het afspiegelingsbeginsel juist is toegepast.