AMSTERDAM - Welgestelde ouderen moeten meebetalen aan de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dat staat in een adviesrapport van een breed samengestelde commissie voor ouderenbeleid in de Tweede Kamer, meldt de Volkskrant woensdag. Om de kosten van de vergrijzing voor jongere generaties te drukken, moeten 65-plussers met een aanvullend pensioen een bijdrage leveren.

De krant noemt de maatregel om extra belasting te heffen over het inkomen van vermogende ouderen een van de gevoeligste thema's in politiek Den Haag. Het rapport wordt donderdag gepresenteerd. Het advies over 'fiscalisering' van de AOW is onderschreven door partijen die daar traditioneel tegen zijn, zoals CDA en VVD.

Dat de AOW bij ongewijzigd beleid onbetaalbaar wordt, is in Den Haag onomstreden, schrijft de krant. De vergrijzing leidt er de komende jaren toe, dat de verhouding tussen werkenden en gepensioneerden ongelijker wordt. Minder werkenden moeten voor meer gepensioneerden AOW opbrengen.