ROTTERDAM - Het optimisme in de ICT-sector is de afgelopen maanden behoorlijk getemperd. De toename van het aantal banen is gestagneerd. Ondernemingen hebben daarnaast de verwachte groei van hun begroting voor ICT-bestedingen in 2006 neerwaarts bijgesteld.

Dit blijkt uit de ICT Barometer, die Ernst & Young dinsdag heeft gepubliceerd. Het adviesbureau baseert zich daarbij op een enquête onder 606 directeuren in het bedrijfsleven.

De verslechtering van de werkgelegenheidsvooruitzichten voor ICT'ers is vooral te wijten aan grote ondernemingen, zegt onderzoeker Jacob Verschuur. Die blijken hun ICT-afdelingen nog steeds in te krimpen. Binnen het midden- en kleinbedrijf is er sprake van een stagnering of een lichte groei van het aantal banen. "Als deze trend zich doorzet, zal de markt voor ICT'ers maar moeizaam aantrekken."

Van de ondervraagde directeuren verwacht 31 procent de komende twaalf maanden een groei van het ICT-budget. Dat was in augustus nog 43 procent.