AMSTERDAM - Stemmers op de SP zijn de succesvolste beleggers. Goede tweede zijn de mensen die op de PvdA stemmen. De SP-stemmers behaalden over de afgelopen acht jaar een gemiddeld jaarrendement van 2,5 procent. PvdA'ers waren goed voor een rendement van 2,3 procent. Dit blijkt uit het Beleggers Onderzoek 2005 van SNS Fundcoach onder 3495 personen.

De SP-stemmers zijn weliswaar de beste, maar ze zijn tevens het minst sociaal. Ze nemen in de meeste gevallen beleggingsbeslissingen zonder die af te stemmen met hun partner.

Ook hebben ze het minste beleggerservaring. De meest sociale beleggers zijn stemmers op de PvdA en VVD. Zij nemen beslissingen het vaakst na overleg met hun partner.

De slechtste beleggers zijn mensen die stemmen op ChristenUnie (min 0,3 procent rendement) en SGP (min 2,4 procent rendement). De SGP-stemmers hebben de meeste wijzigingen aangebracht in hun portefeuille, gevolgd door de stemmers op de ChristenUnie. Dit is volgens het onderzoek de reden dat het gemiddelde rendement zo laag was.

Het is opvallend dat de mensen met de slechtste rendementen de meeste tijd in beleggingen steken. Zo is de SGP'er gemiddeld 132 minuten per week bezig met zijn beleggingen. De SP- en CDA-stemmers besteden met gemiddeld 84 minuten de minste tijd aan hun beleggingen.