DEN HAAG - De LPF in de Tweede Kamer wil dat alle ambtenaren jaarlijks een week op werkstage gaan. Dat moet in hun contract worden vastgelegd. LPF-Kamerlid Eerdmans zal dat later dinsdag voorstellen tijdens een debat over de begroting voor 2006 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

"Beleidsambtenaren moeten zien wat er op straat gebeurt", zei Eerdmans. Ze zouden een week als treinconducteur aan de slag kunnen of als bewaarder in een gevangenis. Niet alleen ambtenaren van het Rijk, maar ook hun collega's in provincies en gemeenten moeten hun pen tijdelijk neerleggen om tijdens de stage in de praktijk geconfronteerd te worden met de problemen waar ze in nota's over schrijven, aldus het Kamerlid.

Hij zal er ook voor pleiten om het verbod op vrije meningsuiting voor ambtenaren op te heffen. Die mogen nu niet in het openbaar kritiek uiten op hun minister. Maar volgens Eerdmans is het juist goed voor het publieke debat als (hoge) ambtenaren, die vaak zeer ervaren en goed op de hoogte zijn, een kritisch geluid laten horen.