UTRECHT - Fortis werkt aan harde maatregelen bij zijn leidinggevenden. De bankverzekeraar houdt 3000 topmanagers tegen het licht. Managers die niet voldoen aan de eisen van Fortis, moeten het concern verlaten.

Met deze ingreep wil Fortis de kwaliteit van de bedrijfsleiding aanpakken. "Om onze ambitieuze groeiplannen uit te voeren, hebben we goed opgeleide managers nodig", aldus Fortis-bestuurder Herman Verwilst in een toelichting.

Hoeveel managers er uiteindelijk moeten vertrekken, is nog niet bekend. Wel staat vast dat voor elke drie opgestapte leidinggevenden maar twee nieuwe managers worden aangesteld. Verwilst noemde dat een vuistregel.

Reorganisatie

Fortis maakte de maatregelen woensdag bekend bij de presentatie van de resultaten over het derde kwartaal. Het concern legt in het lopende kwartaal 200 miljoen euro opzij voor de reorganisatie in de toplaag. Dat bedrag moet binnen twee jaar worden terugverdiend via een snellere winstgroei en een hogere arbeidsproductiviteit.

Als gevolg van de reorganisatielast zal de winst over het laatste kwartaal van 2005 lager uitkomen dan die in het derde kwartaal. Ook lagere opbrengsten uit de beleggingen zullen hierbij een rol spelen. De verwachting betreft de winst voor het effect van de verkoop van bedrijfsonderdelen.

Over het derde kwartaal heeft Fortis een nettowinst geboekt van 913 miljoen euro. Dat is ruim 150 miljoen euro meer dan de gemiddelde verwachting van analisten. Die hadden gerekend op een nettowinst van bijna 757 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2004 bedroeg het winstcijfer 471 miljoen euro.

De winst over het afgelopen kwartaal werd gedragen door de bankentak, die goed was voor ongeveer twee derde van het resultaat. De banken van Fortis verdienden 610 miljoen euro, afgezet tegen 362 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het verzekeringsbedrijf boekte een nettowinst van 359 miljoen euro vergeleken met 238 miljoen vorig jaar. Algemene concernkosten ter hoogte van 56 miljoen euro zijn niet in deze twee winstcijfers verwerkt.

Het bankbedrijf profiteerde onder meer van de nieuwe aanwinst Disbank, die voor de eerste keer volledig werd meegenomen in de cijfers. De bank in Turkije leverde een winst op van 36 miljoen euro. Daarnaast konden de banken ruim 100 miljoen euro bijschrijven aan winsten op beleggingen. In totaal leverden de beleggingen Fortis afgelopen kwartaal 280 miljoen euro op.

Bestuursvoorzitter Jean-Paul Votron deed in een toelichting op de cijfers geen concrete voorspelling voor de winst over heel 2005. Wel concludeerde hij dat Fortis met de kwartaalresultaten op koers ligt om de strategische doelen te halen. Votron wil dat de winst uit de dagelijkse bedrijfsuitoefening tot 2009 jaarlijks met ten minste 10 procent groeit.