DEN HAAG - Buitenlandse ondernemingen zijn nog altijd slecht te spreken over het Nederlandse investeringsklimaat, hoewel er verbetering is op fiscaal gebied. De multinationals zien de voorgestelde tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting als een welkome verbetering. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland onder ruim honderd bedrijven.

Van de maatregelen die het kabinet voorstelt, vindt bijna 70 procent lagere vennootschapsbelasting het belangrijkst om Nederland weer aantrekkelijk te maken voor buitenlandse bedrijven. Wanneer deze belasting omlaag gaat, sluit Nederland beter aan bij een groeiend aantal Europese landen dat nu fiscaal gunstiger tarieven hanteert.

Belastingklimaat

Volgens de respondenten is de Nederlandse arbeidsmarkt niet flexibel, zijn de belastingen hoog en is het land duur. Ruim de helft vindt dat ons belastingklimaat is verslechterd sinds zij hier voor het eerst investeerden. Behalve veranderingen in de arbeidswetgeving en een concurrerender fiscaal klimaat, verlangen de buitenlandse bedrijven lagere werkgeverslasten, een betere infrastructuur en minder bureaucratie.

Wanneer de bedrijven opnieuw voor dezelfde investeringsbeslissing zouden komen te staan, zou 39 procent niet voor Nederland kiezen. Toch wil 68 procent van de bedrijven, op grond van de maatregelen van staatssecretaris Wijn (Financiën), in Nederland blijven investeren.

Het tarief van de vennootschapsbelasting is dit jaar al gedaald van 34,5 naar 31,5 procent. Volgend jaar gaat het tarief verder omlaag tot 29,6 en in 2007 tot 29,1 procent. De vennootschapsbelasting komt daarmee 0,9 procent lager uit dan eerder de bedoeling was.