DEN HAAG - Ruim een jaar na het begin van de verscherpte herkeuringen zijn de gemoederen onder WAO'ers nog lang niet gekalmeerd. Dat bleek maandag tijdens de opening van de FNV meldweek voor herkeuringen. Ongeveer vijfhonderd (ex-)WAO'ers grepen op de eerste dag van de actie de telefoon om heel veel klachten en een enkel complimentje te uiten.

De Partij van de Arbeid maakte maandag de soortgelijke resultaten bekend van een eigen meldpunt, dat actief is sinds 1 oktober 2004, toen de verscherpte herkeuringen begonnen. Ook hier kwamen honderden meldingen binnen. "De resultaten worden steeds zorgelijker", zei J. Bussemaker, lid van de Tweede Kamer namens de PvdA.

Droefenis

Bussemaker zat samen met de collega-Kamerleden Verburg (CDA), Vendrik (GroenLinks) en De Wit (SP) achter de telefoon om WAO'ers te woord te staan op de FNV-meldlijn. Volgens een FNV-woordvoerder was er bij de bellers vaak sprake van droefenis, woede en onbegrip.

"Veel mensen hebben problemen met de manier waarop ze bejegend worden door het UWV", aldus de zegsman. "Een enkeling had positieve woorden voor keuringsartsen die hun werk integer doen."

Ervaringen

Met behulp van de meldlijn wil de vakcentrale zo veel mogelijk ervaringen verzamelen van de 77.000 WAO'ers die volgens nieuwe, strenge normen zijn herkeurd. "De FNV wil vooral weten hoe de herkeuringen uitpakken en of WAO'ers die hun uitkering (deels) verliezen weer aan de slag komen."

Volgens de koepel van vakbonden zorgt de operatie, waarbij in totaal zo'n 350.000 WAO'ers worden herkeurd, voor toenemende onrust. "Hoewel het kabinet na de massale acties van vorig jaar de criteria enigszins versoepelde, blijven de resultaten somber", constateert de FNV. "Meer mensen dan verwacht verliezen geheel of gedeeltelijk hun uitkering, terwijl de kansen om weer aan de slag te komen slecht blijven."

Keuringsartsen bij het UWV klagen over de grote tijdsdruk waaronder ze de herkeuringen moeten doen.