AMSTERDAM - Ruim driekwart van de werkgevers rekent erop dat de lonen komend jaar met ten minste 2 procent stijgen. Van deze werkgevers denkt 28 procent zelfs dat zij hun personeel er meer dan 3 procent bij moeten geven.

De voorspelde salarisstijgingen zijn mede het gevolg van de aantrekkende economie. De nullijn die werkgevers bij de salarisonderhandelingen in de voorgaande jaren hebben bedongen, speelt ook een rol. Dat blijkt uit gegevens van Towers Perrin.

Het beloningsadviesbureau heeft onderzoek gedaan onder 101 bedrijven naar de arbeidsvoorwaarden in 2006. Daaruit komt naar voren dat ondernemingen veel nadruk leggen op het flexibeler maken van de arbeidsvoorwaarden.