UTRECHT - FNV Bondgenoten is bang dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken te drastisch gaat schrappen in de regels voor veilig werken. De bond wijst erop dat onderzoek door TNO uitwijst dat bijna driekwart van de werknemers deze zogeheten arboregels belangrijk vinden. Van Hoof wil de helft van alle arboregels schrappen. Het kabinet praat vrijdag over de nieuwe Arbowet.

TNO heeft in opdracht van FNV Bondgenoten onderzocht in hoeverre werknemers te maken hebben met risico's waarvoor de arboregels volgens Van Hoof zouden kunnen worden geschrapt. Daaruit blijkt dat bijna 90 procent wel eens met die risico's te maken heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om werken in een ruimte zonder daglicht en langer dan twee uur achter elkaar staand werk verrichten.

De Sociaal-Economische Raad vindt ook dat er minder arboregels kunnen komen. Afgelopen zomer bracht de raad, waarin onder andere werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd, een advies uit over een nieuwe opzet voor de regels voor veilig werken. Daarin wordt het meer aan bedrijven en vakbonden overgelaten regels op te stellen. De overheid beperkt zich tot het vaststellen van normen waaraan bedrijven en instellingen moeten voldoen.

Volgens FNV Bondgenoten zegt Van Hoof wel dat hij dat advies volgt, maar interpreteert hij het verkeerd.