AMSTERDAM - De banken en winkeliers hebben donderdag een akkoord gesloten om pinnen goedkoper te maken. De ondernemers krijgen ten minste 1 cent korting op de tarieven voor pinbetalingen. Daarnaast gaan de banken en winkeliers op zoek naar methoden om het betalingsverkeer efficiënter te laten verlopen.

"Dat komt uiteindelijk ten goede aan de consument", zei bestuurder H. van den Broek van het Platform Detailhandel.

De korting betekent in de praktijk een verlaging van de pintarieven met ruwweg 20 procent. Omdat de kortingsregeling met terugwerkende kracht vanaf begin dit jaar geldt, kunnen de winkeliers over 2005 nog zo'n 13,5 miljoen euro tegemoet zien. Daarnaast storten de banken samen 10 miljoen euro in een fonds, waaruit projecten voor een veiliger en efficiënter betalingsverkeer worden gefinancierd.

Ruzie

Met het akkoord komt er een einde aan een jarenlange strijd. De banken en de winkeliers konden het in het verleden niet eens worden over een gedegen aanpak van de kosten voor betalingen. Een ruzie over de tarieven voor pinbetalingen lag daaraan ten grondslag.

De ondernemers vonden de tarieven die de banken in rekening brachten te hoog en kondigden torenhoge claims aan. Zij voelden zich daarin gesteund door de mededingingsautoriteit NMa, die in deze kwestie een boete van 47 miljoen euro heeft opgelegd aan de banken en Interpay, het bedrijf dat het elektronisch betalingsverkeer regelt.

Kortingsregeling

De winkeliers hebben in het akkoord toegezegd hun claims te laten varen. Ondernemers die toch een claim indienen bij een bank, verspelen hun recht op de kortingsregeling. De kartelwaakhond NMa heeft de collectieve korting goedgekeurd.

Minister Zalm van Financiën toonde zich verheugd dat de banken en de winkeliers een punt hebben gezet achter hun conflict. "Het convenant legt de basis voor samenwerking tussen de banken en de toonbankinstellingen."

Besparing

Die samenwerking moet ertoe leiden dat consumenten meer gebruik gaan maken van elektronische betaalmethoden. Als het aantal pintransacties verdubbelt, kan dat de samenleving jaarlijks een besparing opleveren van 100 miljoen euro. De totale kosten voor het betalingsverkeer belopen 2,9 miljard euro, ofwel 400 euro per huishouden. Het betreft de kosten van bijvoorbeeld geldtransporten.

"Het grootste euvel is dat consumenten denken dat betalen niets kost", constateerde Van den Broek van het Platform Detailhandel. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil daarom de consumenten wijzen op de kosten van het betalingsverkeer.

Tevreden

Beide partijen zijn tevreden met het gesloten convenant, dat de banken vele miljoenen kost. "We hebben gekozen voor een samenwerking om het betalingsverkeer te verbeteren, in plaats van jarenlang te procederen", aldus NVB-bestuurder M. Hinssen. Hij benadrukte dat de bankiers ervan overtuigd blijven dat de claims van de ondernemers onterecht waren.

Volgens Van den Broek lag de zaak voor de winkeliers heel helder: "Wij wilden dat eerst de veel te hoge pintarieven werden verlaagd, voordat we verder zouden praten. Dat is gelukt."