DEN HAAG - De hoge kosten van de kinderopvang zijn een belangrijke oorzaak dat er meer vrouwen werkloos zijn dan mannen. FNV-voorzitter Jongerius zei dat donderdag in het Radio 1-Journaal. Dat programma heeft de hand weten te leggen op de nieuwe kwartaalcijfers van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).

Daaruit blijkt dat er nu 353.000 vrouwen werkloos zijn, tegen 333.000 mannen. Voor het eerst in drie jaar overtreft het aantal werkloze vrouwen het aantal mannen zonder werk.

Volgens Jongerius tonen de cijfers opnieuw aan dat investeren in de kinderopvang "geen luxe maar noodzaak" is om meer vrouwen aan de slag te krijgen. Ook voor de arbeidsdeelname van ouderen en allochtonen zijn extra inspanningen nodig, vindt de FNV-voorzitter. Volgens het CWI vinden vijftigplussers nauwelijks nog werk. Ook allochtonen hebben moeite aan een baan te komen.

Jongerius

Volgens Jongerius komt de werkloosheid onder allochtonen deels door "het verscherpte klimaat naar vreemdelingen. Als je een vreemde achternaam hebt of een hoofddoekje draagt, wordt het een stuk moeilijker om een stageplaats te krijgen." De FNV wil tijdens de komende 'werktop' met het kabinet afspraken maken over het aanpakken van dit probleem.

Uit de kwartaalcijfers van het CWI komt verder naar voren dat er minder ontslagen zijn en dat er meer vacatures in het bedrijfsleven ontstaan. Vooral bij banken, verzekeraars, de dienstverlening en in de bouw stijgt de werkgelegenheid.