DEN HAAG - De Tweede Kamer slaagt er niet in ondernemers tegemoet te komen in hun klachten rond de administratie die het privégebruik van busjes van de zaak nu met zich meebrengt. CDA, VVD en PvdA hielden dinsdagnacht elk vast aan hun eigen alternatieven, waardoor er voor geen van de plannen voldoende steun is.

Het bedrijfsleven klaagt steen en been over de rittenadministratie die bestuurders van de bestelbusjes moeten bijhouden van hun privégebruik. Als ze meer dan 500 kilometer privé rijden, volgt er een bijtelling van 22 procent van de cataloguswaarde van het voertuig bij het loon. Een verklaring vooraf van 'geen privégebruik', waartoe het kabinet eerder besloot, vindt de Kamer nog onvoldoende.

Bijtelling

Aan de alternatieve plannen zitten volgens het kabinet echter allerlei technische en juridische haken en ogen. De wetgeving is zo complex dat de Kamer dinsdag na een nieuw urenlang debat niet tot een oplossing kwam. Wijn wees de alternatieven van VVD en PvdA/LPF af, en stelde zich terughoudend op bij een CDA-voorstel. Dat laatste voorziet erin dat werkgevers ongeveer 300 euro per jaar betalen voor busjes die door meerdere werknemers worden gebruikt. Ze zijn dan van administratie of bijtelling af.

De grote lijnen van het Belastingplan kunnen verder op voldoende steun in het parlement rekenen en leverden niet veel discussie meer op. Belangrijke maatregelen zijn onder meer een hogere algemene heffingskorting en hogere kinderkorting, het schrappen van de jaarlijkse verhoging van de brandstofaccijns, een versnelde verlaging van de winstbelasting en een hogere belastingvrije onkostenvergoeding voor vrijwilligers.

De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 eisten nog wel een lagere accijns op sterke drank. Staatssecretaris Wijn (Financiën) wees echter de financiële dekking via dividend van staatsleningen af, waardoor nog onzeker is of het plan doorgaat.

CDA en PvdA, samen een Kamermeerderheid, zorgden wel voor een jaar uitstel van de keuze tussen spaarloon en de nieuwe levensloopregeling. Het kabinet wilde aanvankelijk dat burgers voor 1 januari een keuze maakten.

Wijn gaf dinsdag opnieuw niet toe aan druk van vooral PvdA en GroenLinks om al voor 2008 ervoor te zorgen dat huishoudens met kinderen de belastingkorting waar ze recht op hebben ook uitbetaald krijgen. Wijn houdt staande dat de fiscus die voorbereidingstijd nodig heeft. De kindertoeslag vanaf 2008 komt vooral eenoudergezinnen met een inkomen rond het minimumloon ten goede.

'Een brug te ver'

Wijn maakte verder tijdens het debat duidelijk dat hij op termijn geen toekomst meer ziet voor de dividendbelasting. Het schrappen van de heffing van 25 procent over uitgekeerde winst is echter volgens hem vanwege de hoge kosten nu "een brug te ver". De CDA-bewindsman toonde begrip voor de vrees bij Kamerleden dat de houdbaarheid van dividendbelasting onder druk staat vanwege juridische procedures. Het is de vraag of de heffing over dividend dat uitgekeerd is aan buitenlandse aandeelhouders in strijd is met Europees recht. De dividendbelasting levert de schatkist jaarlijks bruto 1,1 miljard euro op.