DEN HAAG - Wanneer werknemer én werkgever het willen, moeten mensen ook na hun 65e door kunnen werken. Huidige cao's staan dat niet in de weg.

Dit heeft de Stichting van de Arbeid (Star), waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd, staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken dinsdag laten weten. Van Hoof had de stichting om advies gevraagd over het wegnemen van belemmmeringen om na het 65e jaar door te werken.

De Star vindt dat er "vanzelfsprekend mogelijkheden moeten zijn" voor betaalde arbeid, als iemand 65 is geweest. In veel cao's en individuele arbeidscontracten is echter opgenomen dat het contract eindigt, als iemand die leeftijd heeft bereikt. Ook dat moet mogelijk blijven, vindt het adviesorgaan. Werkgever en werknemer kunnen samen bepalen of mensen op grond van een nieuwe arbeidsovereenkomst door kunnen werken.