LUXEMBURG/BRUSSEL - Het aantal vissersboten in West-Europa neemt de laatste jaren snel af. Nederland had met 21,7 procent zelfs de sterkste daling, zo blijkt uit recente cijfers van het Europees statistisch bureau Eurostat.

Gemiddeld is de West-Europese vissersvloot met 10,3 procent gekrompen tussen 2000 en 2004. Het aantal schepen daalde van 96.000 naar 86.000. In Nederland is het aantal vissersschepen onder de duizend gezakt: van 1101 in 2000 naar 862 vorig jaar.

Alleen in Nederland en België domineren de grotere boten. Alle andere EU-landen hebben bijna uitsluitend scheepjes van hooguit twaalf meter. De trend is wel dat de schepen steeds groter worden, ook in Nederland. In tonnage gemeten is de West-Europese vloot daarom slechts 6,9 procent gekrompen: minder dan het aantal schepen.