84 procent van de ondernemers vindt de wijze waarop de overheid criminaliteit bestrijdt onder de maat

SCHEVENINGEN - Bijna de helft (48 procent) van ondernemend Nederland is in de afgelopen vijf jaar geconfronteerd met criminaliteit. In totaal zijn ruim 259.000 ondernemers slachtoffer geweest van een delict. Vooral de laatste anderhalf jaar is dit aantal fors gestegen. In maart 2000 verklaarde nog 40 procent met criminaliteit te maken hebben gehad.

Dat blijkt uit een NIPO-onderzoek onder 2000 ondernemers, dat is verricht in opdracht van MKB Nederland en maandag is gepresenteerd. De vereniging voor het midden- en kleinbedrijf maakt zich grote zorgen over de toenemende criminaliteit waarmee haar leden wordt geconfronteerd. MKB heeft inmiddels de ministers Korthals (Justitie) en De Vries (Binnenlandse Zaken) om maatregelen gevraagd.

De ondernemersorganisatie wil op korte termijn concrete stappen, zoals het vergroten van het politie-apparaat. Volgens MKB zijn de initiatieven die minister Korthals tot nu toe heeft genomen niet afdoende. "Het zijn langetermijntrajecten die nog geen antwoord geven op de nijpende situatie bij ondernemers", aldus MKB.

Vooral ondernemers en hun werknemers in de grote steden voelen zich steeds onveiliger. "Maar ook buiten deze steden is er een toenemend onbehagen over de groeiende criminaliteit en de vaak geringe effectiviteit van de bestrijding."

Acht op de tien ondernemers (84 procent) concluderen dat de wijze waarop de overheid criminaliteit bestrijdt onder de maat is. Bovendien zijn vier op de tien van degenen die aangifte doen na een incident, ronduit ontevreden over de wijze waarop de politie met hun zaak omgaat.