BUSSUM - Werkgevers en werknemers zien vergrijzing nog onvoldoende als een dringende kwestie. Voor werknemers hangt de vraag of zij langer door willen werken vooral af van de financiële gevolgen.

Ook werkgevers laten zich bij de vraag of zij ouderen in dienst willen nemen of langer in dienst willen houden, vooral leiden door financiële overwegingen. Hun bereidheid is groter wanneer daar premieverlaging of loonkostensubsidie tegenover staat.

Dit blijkt uit een nulmeting die het ministerie van Sociale Zaken heeft laten verrichten naar de vraag hoe wordt aangekeken tegen de arbeidsdeelname van ouderen. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken bracht de uitkomsten dinsdag naar buiten op een congres van werkgeversvereniging AWVN in Bussum.

Zowel werkgevers als werknemers vinden oudere werknemers onder meer loyaler, nauwkeuriger en beter in het overdragen van kennis. Maar zij vinden hen ook duurder, minder productief en minder in staat opleidingen te volgen of mee te gaan in veranderingen. Van Hoof trekt uit de uitkomsten de conclusie dat er gewerkt moet worden aan een cultuuromslag. De meting wordt in 2006 en 2007 herhaald.