DEN HAAG - Om te voorkomen dat steeds vaker burgers in grote financiële problemen raken, wil minister Zalm (Financiën) de regels rond het verkrijgen van kredieten aanscherpen.

Zo mag er bovenop de wettelijke rente nog maar maximaal 12 procent extra aan kredietvergoeding worden gevraagd. In de praktijk betekent dat ongeveer 16 procent. Nu kan die kredietvergoeding nog op lopen tot in totaal 21 procent.

De VVD-bewindsman kondigde maandag in een brief aan de Tweede Kamer bovendien aan dat ook kredieten vanaf 250 euro verplicht getoetst moeten worden bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Nu moet dat pas vanaf 1000 euro.

Betere registratie

Ook zal het kabinet initiatieven zoals die van onder meer het Leger des Heils en de gemeente Tilburg ondersteunen om te komen tot een betere registratie van schulden.

Vanuit de Tweede Kamer was al verscheidene keren aangedrongen op strengere regels. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat het aantal mensen met schulden toeneemt. Zo heeft de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) aangegeven in 2004 39.000 verzoeken om een schuldregeling te hebben ontvangen tegen 34.500 in 2003.

Oorzaken

Zalm ziet als een van de mogelijke oorzaken van problematische schulden overkreditering. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eind 2004 de totale uitstaande schuld 17,9 miljard euro bedroeg. Afgelopen jaar stonden Nederlanders bovendien voor 6,9 miljard euro in het rood ten opzichte van 5,5 miljard euro in 2000.

Informatie

Op 1 januari treedt de nieuwe wet Financiële dienstverlening in werking. Daarin zijn ook maatregelen opgenomen om financiële problemen bij burgers te voorkomen, zoals regels rond de informatie die aan consumenten moeten worden overlegd en beperkingen van de reclame rond financiële producten.