GRONINGEN - Havisten vormen een nieuwe probleemgroep op de arbeidsmarkt. Dat stelt hoogleraar J. van Dijk van de Rijksuniversiteit Groningen. Een havodiploma alleen is niet voldoende om een baan te vinden, aldus de professor maandag. Hij baseert zijn stellingname op de jongste werkgelegenheidscijfers.

"Opvallend veel havisten en vwo'ers kunnen geen baan vinden", concludeert Van Dijk uit de cijfers. "Neem daarbij het gegeven dat bijna alle vwo'ers doorstromen naar het hbo en WO, dan ligt het probleem dus bij de havisten. Een havodiploma is onvoldoende om nog aan de slag te komen."

Vmbo'ers is kampen al langer met dezelfde problematiek. Van hen wordt verwacht dat zij nog minstens twee jaar doorleren om een zogenaamde startkwalificatie te behalen, bij havo-leerlingen is dat niet het geval. "Er worden nu allerlei programma's losgelaten om vmbo'ers langer op school te houden. Havo'ers zouden direct mee genomen moeten worden in die programma's. Anders creëren we grote problemen", aldus Van Dijk.