De filedruk op de Nederlandse snelwegen was de afgelopen drie maanden gemiddeld 8 procent lager dan in dezelfde maanden in 2019, het laatste jaar vóór corona. Dat blijkt uit cijfers van de ANWB. Wel blijken er regionaal grote verschillen te zijn.

Zo was de filedruk - de lengte van een file maal de duur - de voorbije maanden in Noord-Brabant 4 procent hoger dan drie jaar geleden. In Noord-Holland was die juist 23 procent lager. Arnoud Broekhuis van de ANWB vermoedt dat dit komt doordat in sommige regio's meer kan worden thuisgewerkt, doordat er andere type functies zijn.

"We zien bijvoorbeeld dat het rondom Amsterdam flink minder druk is. Dit kan komen doordat op onder meer de Zuidas veel bedrijven zitten waarbij je kunt thuiswerken. In een productiestad als Rotterdam is dat vermoedelijk lastiger", licht Broekhuis toe.

Dat het aantal files nog steeds kleiner is dan voor de pandemie is opvallend, omdat het aantal auto's in Nederland sindsdien met ongeveer 300.000 is gestegen. Ook ligt de drukte op de wegen alweer op 93 tot 97 procent van het niveau van voor corona. Toch groeide de filedruk niet evenredig mee, doordat we in de ochtend- en avondspits minder vaak in de auto zitten dan drie jaar geleden.

Vergelijkingen met vorig jaar of twee jaar geleden zijn moeilijk te maken, omdat toen in een deel van het voorjaar sprake was van lockdowns. Hierdoor is een vergelijking met 2019 logischer.