Het kabinet gaat een vergunning verplicht stellen voor uitzendbureaus. Daaraan zijn allerlei voorwaarden gekoppeld, zoals een juiste loonbetaling en gecertificeerde huisvesting voor arbeidsmigranten. Uitzendbureaus die zich niet aan de regels houden, moeten de deuren sluiten.

Met zo'n verplichte vergunning wil het kabinet uitbuiting van arbeidsmigranten tegengaan. De laatste maanden kwamen er regelmatig verhalen naar buiten van arbeidsmigranten die onderbetaald werden of in slechte woningen werden geplaatst. De Nederlandse Arbeidsinspectie tekende onlangs zelfs op dat sommige bedrijven "knokploegen" inzetten om Oost-Europese werknemers te intimideren en slecht te behandelen.

Om daar een einde aan te maken, moeten uitzendbureaus binnenkort een certificaat hebben. Wie daarvoor in aanmerking wil komen, moet een verklaring omtrent het gedrag hebben, een waarborgsom van 100.000 euro betalen en gecertificeerde huisvesting aanbieden.

Daarnaast worden de bedrijven periodiek gecontroleerd op onder andere de juiste betaling van het loon en het juist doen van de belastingaangifte. Wie tegen de regels ingaat, verliest zijn certificaat en mag niet meer actief zijn.

"Te vaak nog worden arbeidsmigranten behandeld als tweederangsburger", zegt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken). "Te veel uitzendbureaus zorgen niet goed voor hun personeel en laten ze slapen en werken in slechte omstandigheden. Dat is onacceptabel. Mensen die hier komen werken, hebben recht op fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden, net als u en ik."

Het kabinet trekt 10,5 miljoen euro uit voor de regeling, die naar verwachting vanaf 2025 ingaat. Er zijn momenteel zo'n vijftienduizend uitzendbureaus in Nederland.