Het saldo op de Nederlandse lopende rekening bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 20,2 miljard euro. Dat is 2,3 miljard euro lager dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

De daling heeft te maken met lagere inkomsten uit het buitenland, waaronder uit Rusland. Onderliggend nam de waarde van zowel de import als de export fors toe door de toegenomen energieprijzen.

De oorlog in Oekraïne heeft tot veranderingen geleid in de financiële relatie met Rusland. Zo namen de uit Rusland ontvangen primaire inkomens met 618 miljoen euro af ten opzichte van een jaar eerder. Dat heeft onder meer te maken met de verliezen van Nederlandse ondernemingen op buitenlandse dochters in Rusland.

De waarde van de export van goederen en diensten vanuit Nederland naar Rusland nam af met respectievelijk 8,3 procent (-113 miljoen euro) en 8,7 procent (-48 miljoen euro).

De waarde van de import van zowel goederen als diensten steeg sterk, respectievelijk met 3,4 miljard euro (+133,7 procent) en 26 miljoen euro (+27 procent). De waardestijging van de import is grotendeels te danken aan de gestegen energieprijzen.

Op de lopende rekening van de betalingsbalans worden de internationale handel en inkomensstromen van een land bijgehouden.