Nederlanders die hun geslachtsregistratie hebben aangepast, hebben het economisch moeilijker, blijkt dinsdag uit de LHBT-monitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Meer dan de helft zit in de laagste inkomenscategorie en bijna 60 procent woont in een huurhuis. Bij de bevolking in het algemeen gaat dit maar om respectievelijk 27 en 33 procent.

Volgens Verdegem komt dat vooral doordat trans personen moeilijker werk vinden. "Er leeft een aantal vooroordelen over trans personen. Ze zouden vaker ziek zijn, maar dat klopt niet. Wel is het zo dat iemand die in transitie gaat waarbij er operaties en behandelingen aan te pas komen, achteraf tijd nodig heeft om te herstellen." Ruim 40 procent van de trans personen maakt ook discriminatie en pesterijen mee op de werkvloer.

'Geef trans personen verlof tijdens hun transitie'

Verdegem begrijpt wel deels dat werkgevers niet staan te springen om een werknemer die lange tijd afwezig is. Ze ziet in een zogenoemd transitieverlof een passende oplossing.

Bij IKEA bestaat dat al. Daar mogen trans personen in tien jaar tijd 24 weken verlof nemen voor hun transitie. Een aantal andere grote bedrijven heeft dat ook in hun cao staan, maar kleinere bedrijven kunnen dat niet betalen.

"Daarom moet het in de wet worden verankerd en moeten bedrijven daarvoor gecompenseerd worden door de overheid", zegt Verdegem. "Dat zou echt heel veel veranderen aan de economische situatie van trans personen."

In het Regenboogakkoord, dat vorig jaar door tien politieke partijen werd ondertekend, is opgenomen dat dat wettelijk transitieverlof er moet komen. Wanneer dat er precies komt, is niet duidelijk.

Lager loon leidt tot minder kansen op woningmarkt

Wie wel werkt, verdient over het algemeen minder dan cis personen. Hoe dat precies komt, kan Verdegem niet verklaren. Ook blijkt uit het onderzoek dat trans mensen vaker laagopgeleid zijn. "Die conclusie verbaasde ons ook, maar we weten niet meteen hoe dat komt. Dat gaan we verder onderzoeken."

Omdat trans personen minder verdienen, is het voor hen ook moeilijker op de woningmarkt. "Zonder geld kan je natuurlijk niet aan een koopwoning komen, dus worden velen gedwongen om te huren en vaak is dat in de sociale sector." Dat sommige huisbazen om ideologische redenen niet aan trans personen willen verhuren of verkopen, kan ook een deel van de verklaring zijn.

De LHBT-monitor is uitgevoerd door het SCP en peilt verschillende leefaspecten van lhbt'ers. Het bureau benadrukt wel dat de cijfers over trans personen niet compleet zijn, omdat ze alleen betrekking hebben op mensen die hun geslachtsregistratie hebben laten aanpassen op hun identiteitskaart.

Mensen die wel transgender zijn, maar om verschillende redenen hun geslacht niet hebben laten aanpassen zijn niet onderzocht omdat daar geen cijfers over bestaan.