Een jaar na de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes worden naar schatting zeven op de tien weer ingeleverd. Van het totaal, dus grote en kleine flessen samen, gaat het om zo'n 80 procent dat terugkomt. Dat zegt directeur Raymond Gianotten van Statiegeld Nederland desgevraagd.

De doelstelling is dat dit jaar 90 procent van alle statiegeldflessen weer wordt ingeleverd en hergebruikt. "We zien nu het aantal flesjes dat wordt ingeleverd stevig oplopen. Maar het is nu ook hoogseizoen", aldus Gianotten.

Het statiegeldsysteem kost op jaarbasis ruim 60 miljoen euro. Dit wordt gefinancierd door de bedrijven die de flesjes op de markt brengen. Daarnaast wordt het statiegeld van flessen die niet worden geretourneerd, gebruikt om het systeem van de inzameling en recycling te financieren.

Sinds 1 juli 2021 mogen fabrikanten geen flesjes zonder statiegeld meer op de markt brengen. Een maand daarvoor begon de instroom ervan in de supermarkten en bij andere verkooppunten.

"We hebben vorig jaar een zomer met corona gehad, waarin veel evenementen en concerten niet doorgingen", zegt Gianotten. "Nu gaan die wel door en daar moeten ze nu nog uitvinden hoe het werkt."

Aantal inleverpunten groeit hard

Het aantal punten waar de flesjes kunnen worden ingeleverd, groeit hard. "In het najaar komen daar ook nog de NS-stations bij. Nu zijn er behalve de vijfduizend supermarkten ook al veel sportverenigingen en tankstations waar je ze kunt inleveren." In totaal zijn er zo'n 22.500 plekken waar je je statiegeldflesje kwijt kunt.

Het doel voor dit jaar is dus dat 90 procent van alle statiegeldflessen, dus ook de grote, wordt ingeleverd. "Ik schat dat dit nu 80 procent is." Ervan uitgaand dat er ongeveer evenveel grote als kleine flessen worden verkocht, komt dat op 70 procent voor de kleintjes.

Volgend jaar moet duidelijk worden wat het cijfer over dit jaar exact is geworden. Vanaf 1 april volgend jaar komt er ook statiegeld op blikjes. Dat zou per 1 januari zijn, maar die datum wordt niet gehaald.