Shell misleidt nog steeds consumenten over de mogelijkheid om de broeikasgassen die hun auto's uitstoten te compenseren, oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC). Het olie- en gasbedrijf kan de slogan "Maak het verschil. Compenseer CO2-uitstoot" niet waarmaken, vindt de commissie.

De slogan luidde aanvankelijk "Maak het verschil. Rij CO2-neutraal", maar Shell kon niet bewijzen dat klanten met bijbetaling van 1 eurocent per liter benzine de uitstoot van broeikasgassen volledig goed konden maken.

Nadat de RCC had vastgesteld dat Shell misleidend bezig was, veranderde het bedrijf de slogan. Greenpeace, Reclame Fossielvrij en een burger deponeerden daarop een nieuwe klacht tegen Shell bij de commissie.

Shell kan claim niet onderbouwen

Het woord "compensatie" duidt op het "ongedaan maken van veroorzaakte schade", vinden de klagers. De RCC beschouwt de slogan van Shell als een "absolute milieuclaim". Om die te onderbouwen, zou het bedrijf "degelijke, onafhankelijke, verifieerbare en algemeen erkende bewijzen" moeten leveren.

De onderbouwing waar de multinational mee kwam, is volgens de RCC ontoereikend. "Shell heeft niet aangetoond dat het absoluut zeker is dat volledige en blijvende CO2-compensatie via de bosprojecten is gegarandeerd."

Reclame Fossielvrij denkt dat de uitspraak ook "grote consequenties" zal hebben voor andere bedrijven die "beweren hun klimaatschade teniet te doen met CO2-compensatieprojecten". Met de RCC-uitspraak over de Shell-slogan kunnen critici klachten indienen tegen andere reclames met vergelijkbare claims.

Commissie berispte Shell eerder

Shell is de afgelopen jaren vaker berispt door de Reclame Code Commissie. Uitspraken van de commissie zijn niet bindend, maar worden volgens de Stichting Reclame Code in 96 tot 97 procent van de gevallen wel opgevolgd door adverteerders.

Als een bedrijf de uitspraak negeert, komt het op een "non-compliant-lijst" te staan en gaat een melding naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die overheidsinstantie kan zelf onderzoek doen en boetes opleggen.

Wat is de Reclame Code Commissie (RCC)?

  • De RCC beoordeelt reclames aan de hand van de Nederlandse Reclame Code.
  • Bij klachten onderzoekt de organisatie of reclames bijvoorbeeld misleidend zijn.
  • De uitspraken van de onafhankelijke RCC zijn niet bindend, maar bedrijven gaan er wel vaak in mee.