De volledige Nederlandse veestapel scheidde vorig jaar 471 miljoen kilogram stikstof uit via zijn mest. Dat is 7 procent onder het Europese stikstofplafond, meldt het statistiekbureau CBS donderdag. Het is het vierde jaar op rij dat de uitscheiding van stikstof via dierlijke mest onder het stikstofplafond zit en het vijfde jaar op rij dat ze daalt.

Om de stikstofproductie in EU-landen onder controle te houden, stelde de Europese Commissie een plafond in voor de hoeveelheid stikstof die een land mag uitscheiden. Voor dierlijke mest bedraagt dat plafond 504,4 miljoen kilogram per jaar. Sinds 2018 zit Nederland onder dat plafond.

Vorig jaar bedroeg de totale stikstofproductie uit dierlijke mest 471 miljoen kilogram, wat 18 miljoen kilogram minder is dan in 2020. Voor het eerst sinds 2015 kwam ook de stikstofuitscheiding van koeienmest onder het plafond voor die sector uit. Melkkoeien en hun kalveren scheidden 273 miljoen kilogram stikstof uit, terwijl het plafond 281,8 miljoen kilogram is.

Koeien scheidden wel iets meer fosfaat uit via hun mest. Dat komt doordat in het gras dat de koeien kregen minder stikstof en meer fosfaat zat. In totaal daalde de fosfaatuitscheiding uit dierlijke mest met 2,7 miljoen kilogram naar 148 miljoen. Daarmee blijft die ruim onder het ingestelde plafond van 172,9 miljoen kilogram.

In de varkenssector nam zowel de stikstof- als de fosfaatuitscheiding fors af. Dat heeft vooral te maken met de inkrimping van de varkensstapel. Sinds 2017 bestaat er een overheidsregeling waarbij varkensboeren geld krijgen als ze hun bedrijf stopzetten. Die heeft nog niet het gewenste effect, maar heeft wel een kleine impact op de uitscheiding.

Ook in de pluimveesector en bij het "overige vee" ging de stikstofuitscheiding omlaag. In die laatste categorie is dat volledig toe te schrijven aan het verbod op het houden van nertsen sinds 1 januari vorig jaar, zegt het CBS.

Verbetering: in een eerdere versie van dit stuk hadden we het over minder uitstoot. Dat klopt niet, de cijfers van het CBS gingen over stikstof en fosfaat in de mest zelf en dus niet de uitstoot naar de lucht. Hoewel de uitstoot ook indirect omlaag gaat als er minder wordt uitgescheiden, was dat niet waar deze cijfers over gingen.