Het minimumloon van rijksambtenaren gaat naar 2.016 euro bruto per maand. Verder gaan de lonen de komende twee jaar in drie stappen omhoog, komt er een structurele loonstap van 75 euro per maand en wordt er eenmalig 900 euro bruto uitgekeerd. Dat staat in de afspraken die het Rijk heeft gemaakt met de vakbonden, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag.

De salarissen van ambtenaren gaan per 1 juli met 2,5 procent omhoog en vanaf dan geldt het nieuwe minimumloon. Op 1 december krijgen ambtenaren eenmalig 450 euro. In april volgend jaar gaan de lonen nog eens met 3 procent omhoog en krijgen ze opnieuw 450 euro. Op 1 januari 2024 volgt een loonstap van 1,5 procent.

Samen met de andere maatregelen kunnen de salarissen van de mensen in de laagste schaal met wel 20 procent toenemen. Dan gaat het bijvoorbeeld om schoonmakers in dienst van het Rijk. Bij de modale inkomens is de loonstijging zo'n 9 procent. De hoogste inkomens moeten het doen met bijna 8 procent meer.

Verder zijn er ook afspraken gemaakt over verlofregelingen, roosters en het inrichten van de thuiswerkplek. Bij dat laatste mag het vijfjaarlijkse budget van 750 euro ook gebruikt worden voor verduurzaming van de woning, ongeacht of je thuiswerkt of niet. Ook is sociale veiligheid een belangrijk aspect van de cao. Op ieder departement komt een onafhankelijke integriteitscommissie. Daarnaast worden de taken van de vertrouwenspersoon uitgebreid.

Ambtenaren hebben tot 7 juli om te stemmen over het onderhandelingsresultaat. De cao geldt voor 130.000 ambtenaren en loopt van 1 april dit jaar tot en met 30 juni 2024.