Woningcorporaties en enkele bouwbedrijven kunnen binnen een jaar tienduizend tijdelijke woningen neerzetten voor vluchtelingen en anderen die snel een huis nodig hebben. Maar dan moet de overheid wel grond beschikbaar stellen en financieel helpen. Dat schrijven de corporaties en bouwers in een aanbod aan minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting).

De bewindsman zoekt al langer naar manieren om snel extra huisvesting te regelen voor bijvoorbeeld ontheemde Oekraïners die hun toevlucht hebben gezocht in Nederland. Daarnaast zijn er andere vluchtelingen en spoedzoekers. Tot die laatste groep behoren bijvoorbeeld mensen die gescheiden zijn en daarom op zoek zijn naar een ander huis.

Het vinden van tijdelijke woningen is erg lastig omdat er over de gehele linie een groot tekort is. Daarnaast is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel de laatste weken veel in het nieuws vanwege een tekort aan bedden, waardoor mensen soms op stoelen of in tenten moeten slapen. Een groot probleem bij het aanmeldcentrum is dat vluchtelingen er niet weg kunnen door een gebrek aan huizen.

Volgens corporatiekoepel Aedes en bouwbedrijven als Barli, Dura Vermeer en Startblock wordt nu te veel op elkaar gewacht. "De huisvester bestelt pas bij de bouwer als hij een locatie heeft. Maar locaties zijn er niet snel en wachten vaak weer op beleid van hogerhand en soms juist weer op concrete bouwplannen."

De partijen denken dat dit veel sneller kan als ze maar medewerking krijgen van alle overheden. Dat betekent dat geschikte locaties toegewezen moeten worden zonder dat projectontwikkelaars lang op vergunningen moeten wachten. Ook zouden de woningen snel aansluitingen voor bijvoorbeeld energie moeten krijgen. De overheid kan op haar beurt helpen met bijvoorbeeld garantieregelingen voor locaties of voor het dekken van financiële risico's.

Kan jouw gemeente gedwongen worden om asielzoekers op te vangen?
155
Kan jouw gemeente gedwongen worden om asielzoekers op te vangen?