Nog nooit hebben zoveel mensen zich ziek gemeld als in het eerste kwartaal van dit jaar. Het ziekteverzuim is opgelopen tot 6,3 procent, meldt het CBS vrijdag. Dat betekent dat van elke duizend te werken dagen er 63 verzuimd werden. Dat is het grootste aantal dat het statistiekbureau ooit gemeten heeft. Het ziekteverzuim neemt toe in alle sectoren, maar is het grootst in de zorg.

In de zorgbranche waren werknemers het afgelopen kwartaal 8,9 procent van de tijd afwezig door ziekte. Een jaar geleden bedroeg dat aantal nog 6,3 procent, wat toen ook al het hoogste percentage was van alle branches.

Binnen de gezondheids- en welzijnszorg was het ziekteverzuim het hoogst in de verpleging en de kinderopvang. Personeel was daar respectievelijk 104 en 100 van de duizend dagen afwezig.

In de financiële dienstverlening was het verzuim met 3,4 procent het laagst.

Veel thuisblijvers door corona

De redenen waarom werknemers ziek thuisblijven kunnen niet afgeleid worden uit de cijfers, maar het CBS en kennisinstituut TNO doen elk jaar een peiling naar de klachten bij mensen hun laatste verzuim. Daaruit blijkt dat vorig jaar 8 procent van de Nederlanders thuisbleef door een bevestigde coronabesmetting en 12 procent door klachten die ze linkten aan corona, maar zonder dat te testen. In 2020 bleef 2 procent thuis door een positieve test en 29 procent met klachten.

In de zorg was het aantal werknemers dat thuisbleef vanwege een positieve coronatest met 11 procent het hoogst.

Ook burn-out reden voor ziekmelding

Verder gaf 30 procent van de Nederlandse werknemers in 2021 aan dat ze thuisbleven met griep- of verkoudheidsklachten. 6 Procent had last van burn-outverschijnselen of psychische klachten.

Het aantal verzuimde dagen is fors hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Toen lag het ziekteverzuim op 4,8 procent.