Ondanks de hoge brandstofprijzen en het feit dat we vaker thuiswerken dan twee jaar geleden, zal het aan het einde van dit jaar toch drukker op de weg zijn dan voor de coronacrisis, voorspelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dinsdag. Dat heeft vooral te maken met de groei van de bevolking en de economie.

Op de hoofdwegen zal de afgelegde afstand dit jaar met 16 procent groeien ten opzichte van vorig jaar, staat in het rapport. Als daar ook de andere Nederlandse wegen bij worden gerekend, wordt neemt de drukte met 12 procent toe. Daardoor komt de totale afgelegde afstand boven die van 2019 uit.

Het KiM heeft voor dit jaar twee prognoses gesteld. In de andere voorspelling houdt het instituut rekening met een minder forse economische groei vanwege de oorlog in Oekraïne en de brandstofprijzen die nog verder de hoogte ingaan. In dat scenario valt de berekening lager uit dan in het basisscenario, maar is er nog steeds meer verkeer dan voor de pandemie.

Voor dit soort voorspellingen kijkt het KiM naar data van het Centraal Planbureau (CPB) over de verwachte groei van de economie en van de bevolking in de komende jaren. Ook de capaciteit van het wegennet wordt meegenomen in de berekening.

Doordat er sinds de coronacrisis meer mensen thuiswerken en het erop lijkt dat een deel dat zal blijven doen, heeft het KiM de afgelegde afstand vanaf dit jaar structureel met 1,8 procent verlaagd.

Het instituut keek ook verder dan dit jaar en voorspelt dat het verkeer op de hoofdwegen in 2027 met 13 procent zal zijn toegenomen ten opzichte van 2019. Op alle wegen samen komt de toename op 7,4 procent uit.