Polen blokkeert als enige EU-land een akkoord over een wereldwijde minimumbelasting van 15 procent voor multinationals. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire heeft daarom dinsdag het onderwerp uit de vergadering van EU-ministers geschrapt. Zonder Polen is er namelijk geen benodigde unanimiteit.

De onderhandelingen over het minimumtarief zijn al lang aan de gang. In juni vorig jaar sloten de landen van de G7 daarover een akkoord, waarna 140 landen zich er een maand later achter schaarden. Nederland is een van die landen.

De Europese Unie wil de regel als blok invoeren per 1 januari 2023, maar nog niet alle lidstaten konden over de streep worden getrokken.

Bij de vorige vergadering waren er vijf landen die op de rem trapten, nu zou alleen Polen dwarsliggen.

Polen clasht met Brussel over coronaherstelplan

Volgens ingewijden frustreert de Poolse regering een akkoord, omdat Brussel het coronaherstelplan van het land nog niet heeft goedgekeurd. De Europese Commissie en Polen onderhandelen al een jaar over het plan.

Het gaat om 36 miljard euro aan subsidies en leningen voor Polen. Brussel eist dat het land eerst zorgen over de rechtsstaat wegneemt. De Europese Commissie is volgens EU-bronnen dicht bij goedkeuring van het plan. Mogelijk wordt het deze maand nog goedgekeurd.

'Akkoord kan er zijn voor 17 juni'

Le Maire zegt ervan overtuigd te zijn dat hij voor 17 juni, als de ministers van Financiën van de EU-landen in Luxemburg bijeenkomen, een akkoord over de vennootschapsbelasting kan binnenslepen. "Ik doe er alles aan om Polen de laatste stap te laten zetten."

Naast het plan om multinationals ongeacht het land waar ze zitten altijd minimaal 15 procent winstbelasting te laten betalen, is er een pijler over de herverdeling van de bij de honderd grootste multinationals geïnde belasting over de deelnemende landen.

Aan EU-wetgeving daarover wordt al gewerkt, maar Polen vindt dat die twee pijlers nu direct aan elkaar moeten worden gekoppeld. Volgens andere landen zou dat de invoering van de richtlijn over het minimumtarief alleen maar ophouden.