Werkgevers en werknemers maken steeds vaker onderling afspraken over thuiswerken. Bedrijven passen nauwelijks een eenzijdige verplichting toe om naar kantoor te komen. Vooral de hybride vorm is in trek en daar wordt dan ook massaal op ingezet. De dinsdag en donderdag zijn de populairste dagen om naar kantoor te gaan, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Daar komt bij dat het aantal afspraken over thuiswerken in cao's is toegenomen. Sinds 2020 zijn er 170 afspraken gemaakt in cao's over hybride werken en zo'n 100 over de thuiswerkvergoeding, zo blijkt uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN. In totaal gaat het daarbij om meer dan een miljoen werknemers.

"We zien bij veel bedrijven dat drie dagen kantoor en twee dagen thuiswerken de standaard is geworden. Een eenzijdige verplichting vanuit de werkgever zien we nauwelijks, dat werkt ook niet in onze Nederlandse bedrijfscultuur. Veel werkgevers maken afspraken op de werkvloer met het personeel, het is puur maatwerk", zegt een woordvoerder.

Volgens de AWVN zijn er wel dagen dat het gewenst is dat mensen naar kantoor komen. "Als er maandag of dinsdag een wekelijks overleg is, word je geacht te komen. En als je moet samenwerken is het bijvoorbeeld ook beter elkaar te zien. Maar als werkgever geef je je werknemers ook een stukje autonomie door thuiswerken toe te laten."

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland laten weten dat er heel veel hybride wordt gewerkt. "Ons beeld is dat werkgevers en hun mensen er in de praktijk samen veelal goede afspraken over maken die passen bij hun specifieke bedrijf of de teams waarin mensen actief zijn. Opvallend is verder wel dat de kantoordagen zich vooral op dinsdag en donderdag voordoen", zegt een woordvoerder.

'Kantoormensen bij het Rijk en gemeenten werken vooral thuis'

Vakbond FNV spreekt van een wisselend beeld. Zo werken de kantoormensen bij het Rijk en gemeenten vooral thuis. "De werkgevers willen half thuis en half kantoor en de gesprekken daarover lopen nog. De kilometervergoeding is een discussiepunt, overigens niet alleen hier."

Bij de banken en verzekeraars gaat het om twee dagen thuis, drie dagen kantoor. "Het is absoluut niet de norm om alleen thuis te werken, terwijl werknemers wel elke dag naar kantoor mogen komen."

De AWVN benadrukt verder dat een werkgever verantwoordelijk is voor een gezonde en veilige werkplek, ook als die thuis is. Het is belangrijk dat de werkgever werknemers adviseert, bijvoorbeeld over hoe zij hun bureaustoel het beste kunnen afstellen. Een werkplekcheck kan een goede manier zijn voor een medewerker om te controleren of alles arbotechnisch in orde is.

Inmiddels ligt er bij het kabinet ook een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarin hebben de sociale partners afgesproken dat werknemers meer vrijheid krijgen om te bepalen of ze thuiswerken of niet.

Werknemers moeten kunnen aangeven dat hun verzoek om thuis te werken "redelijk" en "billijk" is. Daarnaast geldt het recht op thuiswerken niet voor bedrijven met minder dan tien werknemers. "Ons beeld is eigenlijk dat het nieuwe SER-advies in de praktijk vorm krijgt waar je bij staat", aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.